Anka Leśniak


2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

ANKA LEŚNIAK BIBLIOGRAFIA

wróć do tekstów


Muzy Łodzi Kaliskiej, Atlas Sztuki 45 w: Art & Business 4/2010

teksty:
Maria Poprzęcka Muzo, męża wyśpiewaj...
Ewa Gorządek "Muzy - Nadchniuzy" Łodzi Kaliskiej Namuzowywanie
Karolina Jabłońska Muzy w Łodzi Kaliskiej Historia naturalna. Czyja historia?
Historia pamięci- o Łodzi Kaliskiej widzianej oczyma Muz z Anką Leśniak rozmawia Adam Mazur


skan tekstu skan tekstu skan tekstu skan tekstu
skan tekstu skan tekstu skan tekstu skan tekstu
skan tekstu skan tekstu skan tekstu skan tekstu