Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2012

performance

DESTINATION DESTINY

Transart Communication Festival,
Koszyce, Słowacja

Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance
Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance
Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance
Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance

W pociągu relacji Koszyce - Bratysława zorganizowano „LiTrain" - wagon, w którym miały miejsce dyskusje o literaturze oraz odczyty fragmentów prozy i poezji. W tym wagonie na zmianę z działaniami związanymi z literaturą miały miejsce performance w ramach „Transart Communication". Mój performance oparty był na związkach i znaczeniach słów „destination" i „destiny", gdzie pierwsze oznacza cel podróży, kierunek drogi, a drugie - przeznaczenie. Połączenie tych słów, które napisałam na „plakietce" przyczepionej do czerwonej sukienki, w którą byłam ubrana.

W ramach performance podchodziłam po kolei do wszystkich obecnych w wagonie prosząc o okazanie biletu. Następnie po dłuższym zawieszeniu wzroku na „sprawdzanej" osobie dawałam kartkę z napisem: „When you change your destination you change your destiny" (Kiedy zmieniasz kierunek drogi zmieniasz przeznaczenie). Po pocałunku w policzek widza przechodziłam do następnej osoby.

inne prace performance

performance: "You are here" i "Souvenir from Kosice"

Weź szminkę...

Passing

akcje Body Printing

Mostek Pokutnic