Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2014

WCIELENIA

Artemida

Pani Zwierząt (Artemida)

Wystawa podejmuje temat wizerunków i znaczeń dawnych bóstw kobiecych oraz czczonych nadal, lecz nieznanych w kulturze Zachodu. W cyklu fotografii inspirowanych ich ikonografią nie chodzi o ścisłe odwzorowanie wizerunków bogiń. Artystka skupiła się na cechach, które posiadały pierwotne boginie oraz sposobach transferu tych cech na kolejne wcielenia. Przywołuje również archetyp bogini matki, która dała początek światu, występującej w różnych kulturach, jako Wielka Bogini, sumeryjska bogini Aruru czy bogini Tiamat. W cyklu są również odniesienia do hinduskiej wielorękiej bogini Durgi bliskiej bogini Kali, także do Kybele, Hekate, Trój-jedynej Bogini, Artemidy z Efezu oraz dwugłowej statuetki nieznanego bóstwa kobiecego. Ważny jest aspekt hybrydycznej cielesności bogiń, gdzie części ich ciał są zwielokrotnione lub posiadają elementy ciał zwierząt. To ciała, które nie mieszczą się w przyjętych kanonach piękna. Operując współczesnymi technikami fotografii i fotomontażu cyfrowego artystka przywraca te wizerunki współczesności i zadaje pytanie na ile mogą być one przydatne i przekonujące dla współczesnych kobiet, w tym dla niej samej... Jakie treści dostrzeże w nich współczesne społeczeństwo? Czy ze strzępów wiedzy o cechach bogiń uda się złożyć inny obraz kobiecości niż te, które znamy obecnie i które dominują w naszej kulturze?

Durga-Kali Tiamat

Dwugłowa Bogini Lilit

Vesica Piscis (Twin-tailed Siren) Hekate

Durga-Kali / Tiamat
Dwugłowa Bogini / Lilit
Vesica Piscis (Twin-tailed Siren) / Hekate
7 fotografii 130 x 130 cm, obiekt

BWA Olsztyn, widok wystawy