Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2017

Vergessen Sie uns nicht

fotografia, instalacja, kartki pocztowe

INNE - Invisible inVisible / Nieiwdzialne Widzialnego
Galeria Wozownia, Toruń, wystawa indywidualna
Impulsem do powstania pracy była dla mnie postać Julie Wolfthorn – malarki i graficzki, głównie autorki portretów, która urodziła się w Toruniu w 1864 roku, jako Julia Wolff i spędziła tu swoje dzieciństwo. W 1880 roku zamieszkała w Berlinie, gdzie studiowała sztuki piękne, jak również aktywnie działała na rzecz emancypacji i równego dostępu do edukacji dla kobiet pragnących zostać artystkami. W 1942 roku została deportowana do obozu w Terezinie, gdzie zmarła dwa lata później.Julie to postać na pograniczu kultur, urodzona w mieście, gdzie ścierały się wpływy polskie, niemieckie, żydowskie. Decyzja „modyfikacji” nazwiska, do którego dodaje nazwę miasta swojego pochodzenia, może świadczyć o jej lokalnym patriotyzmie. Moją uwagę zwróciła też ciekawa koincydencja – THORN, niemiecka nazwa miasta, podobnie jak polska – TORUŃ, pochodzi od słowa cierń (ang. Thorn, niem. Dorn). Cierń (thorn) posiada wiele znaczeń symbolicznych, co może nawiązywać do tragicznych losów Julie Wolfthorn, a w szerszym kontekście prowokować pytania o nasza kondycję, tożsamość, zasady i lęki 'tu i teraz'.Częścią instalacji jest fotografia, która stanowi remake archiwalnego zdjęcia Julii Wolfthorn siedzącej przed sztalugą, w trakcie malowania obrazu. Napis na obrazie „Vergessen Sie uns nicht” jest cytatem z jej listu, który wysłała z obozu koncentracyjnego w imieniu swoim i swojej siostry do ich przyjaciela. W nawiązaniu do tego cytatu uformowałam drut kolczasty w kształt napisu „Nie zapomnij o nas”. Ten napis został powtórzony w wielu kilku językach – ręcznie napisany przez moich przyjaciół z różnych krajów. Pocztówki z napisami dopełniały instalację składającą się z fotografii wydrukowanej na płótnie i umieszczonej na sztaludze oraz napisu z drutu kolczastego.