Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2016

Renowacja Pomnika

bilbord, Fluc, Wiedeń

praca zrealizowana podczas rezydencji artystycznej KulturKontaktPraca odnosi się do otoczenia Fluc – Placu Praterstern i charakterystycznych punktów w okolicy jak pomnik Wilhelma Tegetthoffa oraz znanego Lunaparku. Pomnik, jak inne mu podobne upamiętnia bohatera narodowego, admirała Imperium Austro-Węgier oraz jego zwycięstwo w bitwie pod Lissą (1866). Pomnik jest punktem orientacyjnym w przestrzeni publicznej, nawet jeśli dla części przechodniów jego znaczenie pozostaje nieznane. Pomnik jest usytuowany w pobliżu tętniącej życiem dużej stacji kolejowej, gdzie krzyżują się ścieżki przechodniów miejscowych oraz przybyszów, turystów i imigrantów.
Estetyka i program ikonograficzny pomnika obrazuje wartości kultywowane w czasie jego powstania, takie jak imperializm, ekonomiczna, militarna i kulturowa dominacja Europy, oparta na patriarchalnym paradygmacie. Ten „spójny” obraz został już zakwestionowany i „zainfekowany” w wielu obszarach przez różnego rodzaju ruchy emancypacyjne (ruch robotniczy, feminizm, LGBTI, subkultury). Obecnie poprzez napływ imigrantów z różnych stron świata, europejskie stolice stają się wielokulturowe, gdzie strategia mimikry zostaje zastąpiona przez hybrydyzację, fuzję różnych kultur i stylów życia, co staje się widoczne w przestrzeni publicznej.

Poprzez zamianę atrybutów figur z pomnika chciałam zadać pytanie o renegocjację społecznych wartości w zachodniej kulturze. „Obce” elementy przełamują ciągłość i oczywistą narrację. Może ich obecność jedynie ujawnia maskaradę, fałszywą spójność patriarchalnego systemu opartego na wykluczeniu, represji i wielowiekowej dominacji kultury Zachodu. Czy reprezentacje „Innego” wieszczą koniec europejskiej cywilizacji czy są zwiastunami jej twórczej transformacji?