Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2016

Lost Element

video, fotografie, dokumentacja

projekt realizowany podczas rezydencji KulturKontakt w Wiedniu
video zrealizowane dzięki uprzejmości
Muzeum Żydowskiego w Wiedniu oraz Muzeum Wiednia


Inspiracją do projektu jest postać i twórczość Teresy Ries – rzeźbiarki, która żyła w Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku. Była Rosjanką żydowskiego pochodzenia, która przeniosła się do Wiednia, poszukując dla siebie szansy w jednym z artystycznych centrów Europy. Ries została relagowana z moskiewskiej akademii, ponieważ udzieliła reprymendy profesorowi, który nie poświęcał jej pracom mniej uwagi niż pracom męskich studentów. Teresa Ries (mimo ograniczeń związanych z jej płcią i pochodzeniem, w tamtym czasie) stała się rozpoznawalną i uznawaną artystką w Wiedniu. Po 1938 roku z racji na żydowskie pochodzenie odebrano jej studio i musiała wyemigrować do Szwajcarii, a Wiedeń szybko o niej zapomniał. Jej rzeźby wciąż jednak można znaleźć w Wien Museum i w przestrzeni miasta.

Mimo, iż oficjalnie nie mogła studiować na wiedeńskiej ASP, jako prywatna uczennica Hansa Hellmera korzystała z pracowni i studiów z modela na uczelni. W wieku 22 lat zrealizowała rzeźbę w marmurze pt. Wiedźma (Hexe), przedstawiającą pełną wigoru czarownicę podczas toalety przed Nocą Walpurgi. Naga postać kobieca z rozwianymi włosami obcina sobie pazury u nóg wielkimi nożycami, jednocześnie wyzywająco patrząc na widza i przygryzając sobie wargę w złośliwym a zarazem erotycznie wyzywającym uśmiechu.
Poszukuję więc śladów Teresy Ries, jako reprezentantki kultury austriackiej, a jednocześnie imigrantki i łączę jej historię ze współczesnymi dyskursami, takimi jak imigracja, globalizacja, narodowe i etniczne pochodzenie, feminizm. Pytam, co kultywujemy w naszej pamięci jako społeczeństwo, a o czym szybko i łatwo zapominamy.

Do tej pory w ramach projektu powstało video oparte na dokumentacji filmowej Wiedźmy wystawianej tymczasowo w Muzeum Żydowskim w Wiedniu. Zebrane też zostały artyluły oraz materiały fotograficzne i filmowe, częściowo prezentowane obok video na wystawie przy Concordiaplatz.

Projektem komplementarnym do „Zaginionego elementu” jest video-instalacja oparta na wywiadach ze współczesnymi artystami – imigrantami, którzy zdecydowali się przyjechać do Wiednia w poszukiwaniu lepszej przyszłości życiowej i artystycznej.