Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2016

Lost Element

video, fotografie, dokumentacja

projekt realizowany podczas rezydencji KulturKontakt w Wiedniu
video zrealizowane dzięki uprzejmości
Muzeum Żydowskiego w Wiedniu oraz Muzeum Wiednia


Inspiracją do projektu jest postać i twórczość Teresy Ries – rzeźbiarki, która żyła w Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku. Była Rosjanką żydowskiego pochodzenia, która przeniosła się do Wiednia, poszukując dla siebie szansy w jednym z artystycznych centrów Europy. Ries została relagowana z moskiewskiej akademii, ponieważ udzieliła reprymendy profesorowi, który nie poświęcał jej pracom mniej uwagi niż pracom męskich studentów. Teresa Ries (mimo ograniczeń związanych z jej płcią i pochodzeniem, w tamtym czasie) stała się rozpoznawalną i uznawaną artystką w Wiedniu. Po 1938 roku z racji na żydowskie pochodzenie odebrano jej studio i musiała wyemigrować do Szwajcarii, a Wiedeń szybko o niej zapomniał. Jej rzeźby wciąż jednak można znaleźć w Wien Museum i w przestrzeni miasta.

Mimo, iż oficjalnie nie mogła studiować na wiedeńskiej ASP, jako prywatna uczennica Hansa Hellmera korzystała z pracowni i studiów z modela na uczelni. W wieku 22 lat zrealizowała rzeźbę w marmurze pt. Wiedźma (Hexe), przedstawiającą pełną wigoru czarownicę podczas toalety przed Nocą Walpurgi. Naga postać kobieca z rozwianymi włosami obcina sobie pazury u nóg wielkimi nożycami, jednocześnie wyzywająco patrząc na widza i przygryzając sobie wargę w złośliwym a zarazem erotycznie wyzywającym uśmiechu.
Poszukuję więc śladów Teresy Ries, jako reprezentantki kultury austriackiej, a jednocześnie imigrantki i łączę jej historię ze współczesnymi dyskursami, takimi jak imigracja, globalizacja, narodowe i etniczne pochodzenie, feminizm. Pytam, co kultywujemy w naszej pamięci jako społeczeństwo, a o czym szybko i łatwo zapominamy.

Do tej pory w ramach projektu powstało video oparte na dokumentacji filmowej Wiedźmy wystawianej tymczasowo w Muzeum Żydowskim w Wiedniu. Zebrane też zostały artyluły oraz materiały fotograficzne i filmowe, częściowo prezentowane obok video na wystawie przy Concordiaplatz.

Projektem komplementarnym do „Zaginionego elementu” jest video-instalacja oparta na wywiadach ze współczesnymi artystami – imigrantami, którzy zdecydowali się przyjechać do Wiednia w poszukiwaniu lepszej przyszłości życiowej i artystycznej.