Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2009

TRAMWAY BOOGIE WOOGIE

video 3 min.

Galeria Wschodnia, Łódź 2011, Galeria Manhattan, Lódź 2012
Video nawiązuje do obrazu Pieta Mondriana „Broadway Boogie Woogie” z 1943 roku. Używając kamery cyfrowej zapisuję życie miasta, opierając się na zasadach komponowania obrazu Mondriana, użyciu pionów, poziomów oraz barw podstawowych. On rejestrował wrażenie dużego miasta na płótnie - Nowego Jorku, ja realizuję video… w Łodzi, zwanej trochę ironicznie małym Nowym Jorkiem. Video-art powstało z dokumentacji filmowej, nakręconej na przystankach tramwajowych. Dokonując manipulacji na video, które dokumentuje codzienne życie, chciałam wlać w nie trochę optymizmu oraz pozytywnego absurdu. Ścieżka dźwiękowa video odnosi się do tytułu płótna Mondriana „Broadway Boogie Woogie”.