Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2011

TRUE COLOURS

wystawa Save as Art
3 Festiwal Sztuka i Dokumentacja, Galeria Imaginarium, Łódź
Galeria Sztuki Najnowszej, Gorzów Wielkopolski (2012)

Punktem wyjścia do video i instalacji True Colours 2011 jest reprodukcja obrazu Władysława Strzemińskiego Kompozycja Unistyczna 10. Oglądając reprodukcje różnych dzieł doszłam do wniosku, że kolor jest najtrudniejszą jeśli nie niemożliwą rzeczą do zdokumentowania. Paradoksalnie jednak większość sztuki, zwłaszcza tej dawniejszej, to malarstwo i głównie wiedzę o obrazach opieramy na ich reprodukcjach.

W swoim projekcie zadaję pytanie czy faktycznie reprodukcja jest lepszym nośnikiem informacji o kolorze niż słowo? Czy słysząc opis kolorystyki obrazu nie zdobędziemy lepszego wyobrażenia o jego subtelnościach niż oglądając zdjęcie?

Obraz Kompozycja unistyczna 10 okazał się dobrym materiałem do pracy, ponieważ na każdej reprodukcji jego kolorystyka wygląda inaczej. W prezentowanym filmie siedem osób ze świata sztuki teoretyków sztuki oraz artystów zajmujących się malarstwem, podejmuje próbę odtworzenia w pamięci kolorystyki oraz wrażeń jakie mieli oglądając obraz „na żywo".