Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2016

Viennese Art Scene

video-instalacja

projekt zrealizowany podczas rezydencji KulturKontakt w Wiedniu


Viennese art scene to kilkukanałowa instalacja video zrealizowana podczas rezydencji KulturKontakt w Wiedniu. Jest projektem komplementarnym do projektu Lost Element i została oparta na wywiadach ze współczesnymi artystami imigrantami, którzy zdecydowali się przyjechać i zostać w Wiedniu, poszukując dla siebie lepszego życia i artystycznych możliwości. Rozmowy ze artystami wiedeńskimi pochodzącymi z innych krajów tworzą link pomiędzy historią Teresy Ries, której postacią zajmuję się w projekcie Lost Element a współczesnością.

Nie znając miejscowego środowiska, a jednocześnie prowadząc grę z celem wiedeńskiej rezydencji, a więc „zaznajomieniem artystów z rezydencji z wiedeńską sceną artystyczną” skoncentrowałam na aspekcie, który z znaczący sposób przyczynia się do faktu, że niektóre miasta stanowią centra życia kulturalnego, a inne pozostają na jego marginesie, a więc migracji i kulturowej wymianie.

Wywiady przeprowadzone zostały z artystkami i artystami w różnym wieku, różnych mediów, tymi, którzy akurat mogli chcieli się ze mną spotkać w czasie mojego pobytu w Wiedniu. W video można posłuchać ich odpowiedzi na pytania związane z ich codziennym i artystycznym życiu z perspektywy „przybysza”, „nie-swojego” i „nie-obcego” zarazem. Odpowiedzi czasami przewidywalne, czasami zaskakujące, potwierdzające i zaprzeczające sobie nawzajem.

Artystki i artyści, którzy wzięli udział w projekcie:

Songül Boyraz, Yedda Chun-yu Lin, Petja Dimitrova, Abdulrab Habibyar, Ewa Kaja, Isidora Krstic, Dimiter Ovtcharov, Ida Rätcher