Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2012

KAŻDY DOM POTRZEBUJE BALKONU

Art Tranzyt Festival SMOG - performance/instalacja w przestrzeni miejskiej,
Galeria Sektor 2, Jaworzno

Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej


Inspiracją do pracy był tytuł książki izraelskiej pisarki Riny Frank "Każdy dom potrzebuje balkonu". Książka oryginalnie wydana w języku hebrajskim opisuje losy kobiety z rodziny żydowskich imigrantów, którzy opuścili Europę, aby osiedlić się w Hajfie. Narratorka opisuje życie rodzinne, którego ważna część toczyła się na balkonie. Balkon to miejsce, z którego jako mała dziewczynka obserwowała rzeczywistość.

Balkon ma również swoje znaczenie w symbolice snów. Oznacza oczekiwanie, tęsknotę. Stać na balkonie, to mieć nadzieję na spełnienie marzeń, spaść z balkonu, to stracić złudzenia. Spoglądanie na balkon we śnie świadczy też o marzeniach erotycznych śniącego.

Balkon w opuszczonej kamienicy, obecnie zmienionej na potrzeby galerii ciągnie się przez całą szerokość budynku. Kamienica niegdyś należała do społeczności żydowskiej - licznej w Jaworznie przed II Wojną Światową.

Postanowiłam umieścić na balkonie coś, co jest na pozór zwyczajne, jednak absurdalne w zastanej rzeczywistości, kontrastujące z otoczeniem białe balony. Na murze został wydrapany napis po polsku i po hebrajsku "każdy dom potrzebuje balkonu", który wyabstrahowany z kontekstu książki staje się rodzajem społecznego, demokratycznego postulatu - prawa do przestrzeni, która jest przestrzenią wspólną i naszą własną jednocześnie na styku przestrzeni publicznej i prywatnej.

W swojej pracy chciałam połączyć wątki - kontekstu miejsca - miasta Jaworzna, kamienicy, na której powstała instalacja, z ważnym w mojej twórczości wątkiem historii kobiet (przywołanie bohaterki powieści Riny Frank - opartej na wątkach biograficznych). Ważny był tu dla mnie motyw spojrzenia i oczekiwania. Moment obserwowania a jednocześnie bycia obserwowanym. Instalacja stała się więc tłem dla akcji. Podzieliłam publiczność na część stojącą na balkonie i pod balkonem kobiety i mężczyzn. W akcji wykorzystałam fragmenty książki Riny Frank.

inne prace w serii site-specific:

Chciałam tylko latać

Dom Lilit

Kamienie Hańby/Ogród Kata

Mostek Pokutnic

White Plague

Liquid Wall