Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2012

CHCIAŁAM TYLKO LATAĆ

Silesia Art Biennale, Jelenia Góra, ul. Jasna 5,
BWA Jelenia Góra

I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space
I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space
I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space
I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space
I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space
I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space
I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space I only wanted to fly - installation in urban space


Instalacja „Chciałam tylko latać" wykonana została na kamienicy przy ul. Jasnej 5 w Jeleniej Górze w ramach Silesia Art Biennale w 2012 roku. Należy do cyklu prac, które tworzę na opuszczonej architekturze. Ich znaczenie związane jest z kontekstem miejsca - historią miasta, dzielnicy, budynku, ludzi.

Kamienica przy ul. Jasnej 5 pamięta czasy dawnego Hirschbergu, w którym w 1912 roku urodziła się Hanna Reitsch wybitka niemiecka pilotka, zarówno przed jak i po II Wojnie Światowej. Obecnie upływa 100-lecie jej urodzin. W Jeleniej Górze nie świętuje się tej rocznicy, bo cieniem na karierze Reitsch kładzie się okres współpracy z hitlerowcami, kiedy pracowała jako pilot doświadczalny dla III Rzeszy. Z archiwum państwowego w Jeleniej Górze zaraz po wojnie, z polecenia komunistycznych władz zostały zabrane wszystkie dokumenty dotyczące Reitsch. Jej historia obrosła legendami skrajnie oceniającymi jej postawę: od peanów na cześć odwagi pilotki do stawiania jej na równi ze zbrodniarzami wojennymi. .

Reitsch interesuje mnie jako przykład kobiety nieumiejscowionej w historii. Z jednej strony nie ma dla niej miejsca w panteonie osób, które warto upamiętnić. Jako przykład można przytoczyć spór radnych o tablicę, którą część mieszkańców chciała umieścić na dawnym domu Reitsch przy ul. Bankowej 11, z drugiej jest obecna w (pod)świadomości mieszkańców miasta. Reitsch to dla mnie kobieta, która bez względu na przeszkody społeczne i obyczajowe realizowała swoją pasję, dążyła do wolności decydowania o sobie. Aby tego dokonać musiała wejść w męski świat i nie uniknęła jego pułapek….

Kamienicę przy ul. Jasnej wybrałam ze względu na korespondencję starej - przedwojennej i nowej architektury. Naprzeciw opuszczonego budynku stoi nowoczesny budynek z lustrzaną fasadą, w której odbija się opuszczona kamienica. W instalacji ważny jest dla mnie motyw lustrzanego odbicia i spojrzenia na instalację z rożnych perspektyw..

Cytat „Chciałam tylko latać" pochodzi z książki Hanny Reitsch „Latanie moje życie".

inne prace site specific:

Każdy dom potrzebuje balkonu

Dom Lilit

Kamienie Hańby/Ogród Kata

Mostek Pokutnic

White Plague

Liquid Wall