Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2007

KAMIENIE HAŃBY

projekt Odczarowanie

Zielona Góra
Tematem mojej pracy były tzw. Kamienie hańby. Tą karę stosowano przeważnie wobec kobiet. Musiały one przejść przez miasto z kamieniami przyczepionymi metalowymi obręczami i łańcuchami do szyi i nadgarstków. W ten sposób kobiety kara np. za gadatliwość i kłótliwość (czyli cechy, które według stereotypów uchodzą za kobiece).

Na kamieniach umieszczano karykatury kobiecych twarzy, na przykład z wydętymi policzkami lub wywieszonym językiem. Stworzyłam więc imitację tych kamieni, umieszczając na nich swój autoportret. Następnie powiesiłam je na ścianie starego, opuszczonego domu, który znajduje się w obrębie dawnego Ogrodu Kata.

inne prace site-specific:

Każdy dom potrzebuje balkonu

Chciałam tylko latać

Dom Lilit

Mostek Pokutnic

White Plague

Liquid Wall