Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2011

WHITE PLAGUE

Festiwal Sztuki efemerycznej "Konteksty"
Sokołowsko

na video Anna Kutera widok ogólny wystawy nazwiska wszystkich artystek, które zostały przywołane podczas wywiadów na pierwszym planie Anna Kutera, w tle Teresa Tyszkiewicz
video z wypowiedzią Teresy Murak, na ekranie fragmenty trasy,którą przeszła artystka podczas akcji Procesja w 1974 roku Agnieszka Mikołajczyk ogląda video z wypowiedzią Izabelli Gustowskiej na video Krystyna Piotrowska na video Krystyna Piotrowska
na video Natalia LL na pierwszym planie Anna Kutera, w tle Teresa Tyszkiewicz na video Ewa Partum widok ogólny wystawy

Instalacja z cyklu Sur-realizacje, wykonywane na opuszczonych domach w różnych miejscowościach. Odnoszę się w nich do kontekstu i przeszłości miejsca. Instalacja w Sokołowsku powstała na ścianie dawnej kostnicy, wybudowanej obok Sanatorium dla chorych na gruźlicę. Oba budynki wzniesione w stylu neogotyckim, po II Wojnie Światowej stopniowo popadały w ruinę.
.
W instalacji wykorzystałam nazwy gruźlicy i jej odmian, funkcjonujące w różnych językach. Brzmią tajemniczo, niektóre mają charakter metaforyczny. Patrząc na niski, schowany wśród drzew budynek, z dachem porośniętym mchem, pomyślałam, że gruźlica, przez swą nieuleczalność była na swój sposób chorobą romantyczną. Często umierają na nią młodzi, piękni bohaterowie XIX-wiecznych powieści. Stąd wziął się pomysł na umieszczenie na budynku tajemniczych napisów. Ich kolor koresponduje z zielonkawym nalotem, który wytrącił się na cegle. Pracę dopełnia cytat z powieści Gerharta Hauptmanna "Wanda" w pierwszej wersji zatytułowanej "Demon". Hauptmann przebywał w Sokołowsku i podobno napisał tu tą powieść. .
.
Cytat z książki brzmi "Zamordowała mnie na sto sposobów, bym nie dawał najmniejszego śladu życia". Dotyczy on młodej "upadłej" kobiety - anioła i demona w jednym. W kontekście miejsca jednak, napis wyrwany z kontekstu książki generuje nowe znaczenia.

inne prace site-specific:

Każdy dom potrzebuje balkonu

Chciałam tylko latać

Dom Lilit

Kamienie Hańby/Ogród Kata

Mostek Pokutnic

Liquid Wall