Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2010

FADING TRACES

Polskie artystki w sztuce lat 70

Galeria Manhattan, Łódź
Fokus Lodz Biennale 2010. Wystawa towarzysząca
Lokal_30, Warszawa, 2011
Galeria ON, Poznań, 2011
Galeria Entropia, Wrocław, 2012

7 kanałowa instalacja video

Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja
Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja
Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja Fading Traces - video-instalacja

Projekt „Fading Traces" został pokazany w Galerii Manhattan jako wystawa towarzysząca Fokus Łódź Biennale. Zasadnicza jej część opierała się na projekcjach video, będących rodzajem artystycznego śledztwa.

Świadkami w nim są artystki, które rozpoczynały działalność artystyczną w latach 70., a ich działania miały w tym czasie charakter nowatorski i eksperymentalny. Projekcje video są efektem rozmów Leśniak z artystkami. Punktem wyjścia wypowiedzi była sytuacja kobiet w sztuce 40 lat temu i dziś.

Artystki, których wypowiedzi możemy posłuchać to: Izabella Gustowska, Anna Kutera, Nataliaą LL, Teresa Murak, Ewa Partum, Krystyna Piotrowska oraz Teresa Tyszkiewicz. Każda z wypowiedzi jest rodzajem dokumentu osobistego, obrazem sztuki z tamtych czasów. Fokus przesuwa się tu jednak z gotowych dzieł i książkowych faktów, na kontekst powstawania sztuki i indywidualne odczucia osób, które je kreowały. Każda z artystek nakreśliła swoją własną mapę sztuki lat 70, na której jednak znajdują się punkty wspólne.

Fragment tekstu Karoliny Jabłońskiej

inne prace w serii Her-story:

Zarejestrowane

Muzy Łodzi Kaliskiej

Top Models


Chciałam tylko latać

Każdy dom potrzebuje balkonu

Dom Lilit

Mostek Pokutnic

Kamienie Hańby