Anka Leśniak

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2011

ZAREJESTROWANE

Galeria ON, Poznań(2001)
Muzeum Kinematografii, Łódź (2012)
Galeria Entropia, Wrocław (2012)


photos: the exhibition in The Film Museum (4th Art & Documentation Festival)


Dziś panuje przekonanie, że teraz jest wiele kobiet w sztuce i problem równych szans kobiet i mężczyzn już się rozwiązał. W projekcie zadaję pytanie na ile to przekonanie jest poparte faktami. Czy faktycznie ilość kobiet wystawianych w galeriach sztuki znacząco się zwiększyła w ciągu trzech ostatnich dekad? Czy więcej ich wykłada na uczelniach artystycznych? Wreszcie czy one same czują, że problemy, z którymi stykały się starsze od nich artystki, dziś są już nieaktualne.
.
Na „Zarejestrowane" składa się instalacja wideo, obrazy, książka artystyczna. Punktem wyjścia dla instalacji wideo są wywiady, które przeprowadziłam z artystkami mojego pokolenia. Instalacja wideo jest rodzajem dialogu między artystkami, przez co daje żywszy obraz sytuacji kobiet we współczesnej sztuce polskiej. Sięgnęłam także do archiwów wybranych galerii lat 70., które nadal prowadzą działalność. Na ich podstawie porównałam liczbę kobiet i mężczyzn wystawianych na przestrzeni lat. Ta statystyka została przedstawiona w formie obrazów, pozornie abstrakcyjnych, które jednak zawierają w sobie zakodowane informacje. Książka artystyczna zawiera fragmenty wypowiedzi, które najbardziej podziałały na mnie w czasie rozmów przeprowadzonych z artystkami..
.
Artystki biorące udział w projekcie: Karolina Breguła, Izabela Chamczyk, Agnieszka Chojnacka, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Magda Komborska, Anka Leśniak, Katarzyna Majak, Kamila Mankus.

Projekt został zrealizowany z Funduszu Promocji Twórczości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej na stronie projektu Zarejestrowane


inne prace w serii tematycznej Her-story:

Muzy Łodzi Kaliskiej

Fading Traces


Chciałam tylko latać

Każdy dom potrzebuje balkonu

Dom Lilit

Mostek Pokutnic

Kamienie Hańby